Ordinacija za uho, grlo i nos

BIOREZONANCIJA

USLUGE

POČETNA

Ordinacija za uho, grlo i nos

U dijagnostici i terapiji otorinolaringološke bolesti kod djece i odraslih primjenjuje se i biorezonancija / elektromagnetska rezonanca/. Navedena metoda nije štetna za zdravlje, vrlo je učinkovita a nije elektro terapija. Izvodi se na BICOM aparatu. Primjenjuje se na način da elektromagnetske informacije pacijenta raznim elektrodama i kablovima uvede u BICOM aparat. U samom aparatu pomoću biolološkog filtera odvajaju se fiziološke – "zdrave" od patološke "bolesne". Zdravi elektromagnetski valovi budu pojačani i preko elektrode vraćaju se u tijelo pacijenta, dok patološki valovi pomoću određenog prekidača u aparatu nakon invertiranja (obrnutom zrcalnom obliku) vraćeni su u tijelo. Na taj način stvoreni protuvalovi, slabe bolesne informacije u tijelu pacijenta ponavljanjem liječenja u cijelosti budu izbrisani.

Primjena biorezonancije u dokazivanju i liječenju alergije je opravdana jer nakon primjene nekoliko terapeutske senanse BICOM – aparatom u pacijentu nagomilavane alergijske informacije bivaju sve slabije i slabije te konačno dolazi do njenog brisanja ili stvaranja stanja u kojoj imunosustav stoji prema alergenu indiferentno.
Ovo se može postići ako je alergen u cijelosti poznat. To znači, da nakon potpunog brisanja alergijskih valova u organizmu na zadani alergen, osoba u budućem kontaktu s alergenom nema alergijsku reakciju. Primjer: pekar koji ima alergiju na pšenicu može nakon terapije obavljati svoju funkciju.

Podrobnije informacije o navedenoj metodi liječenja možete pronaći na:
http://www.med-tronik.de/
http://www.bicom-bioresonanz.de/

Ordinacija

Kako do nas?

Kontakt

Hotel Varaždin
Mihovila Jeličića 14
51266 Selce

e-mail:
ordinacijatomljenovic@yahoo.com

Tel / Fax.: ++385 (0)51 764 016 Gsm.: ++385 (0)98 398 770